Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

Líbí se Vám tento e-shop systém?

Celkem hlasů: 10055
Nejnovější produkty

Návod na stavby z pískovce

Stavebnice doplňků zahradní modelové železnice jsou vyrobeny ručně z přírodního pískovce.
Největší předností staveb je velká odolnost proti povětrnostním vlivům a mrazu.
Nízká tepelná roztažnost pískovce téměř vylučuje deformace vlivem rozdílných teplot.
Trvanlivost stavby je podstatnou měrou závislá na kvalitě základu. Doporučuji jednotlivé celky umístit na větší pevnou
základovou desku
Čas se na stavbách z přírodního pískovce projevuje pozitivně. Za několik let získá stavba patinu
a plně zapadne do okolního prostředí. Povrch kamene se sám potáhne ochrannou vrstvou.
Naše firma nabízí velké množství komponentů a stavebnicových sestav.
Podle vlastní představivosti a požadavků prostoru lze tyto prvky kombinovat. Na každý segment stavebnice lze navázat
kostkami řady 20 XX tak, že vyjmutím krajních kostek 20 03 vytvoříme kapsy a pokračujeme dále ve zdění.
Zásady projektování staveb:
Složitější stavbu si rozdělíme na rovné segmenty s rohovými kapsami a slepíme až po vyspárování.
Každá část stavby, ve které by se mohla hromadit voda, buď zatékáním, nebo kondenzováním,
je nutno odvodnit. To znamená vytvořit otvor, kterým může voda odtéci.
Tunelové portály, opěrné zdi atd. musí stát na pevné základě. Doporučuji tyto stavby k základu přilepit.
Při umístění do terénu dbát na to, aby stavba nebyla mechanicky namáhána. To znamená zajistit hlínu
proti sesuvu např. většími kameny, nebo betonem. Mezi opěrnou zeď a hlínu nasypat štěrk, nejlépe zrnitost 2/4 mm jako
dilataci. Pokud by opěrné zdi měly plnit stejnou funkci jako ve skutečnosti , musely by být mnohem robustnější.
Pro Vámi projektované stavby najdete inspiraci ve skutečných kamenných stavbách. Stavby z kamene mají svůj
charakteristický vzhled a proporce.
Zásady stavby:
Lepení provádíme na tvrdém a rovné desce. Protože se lepidlo rozpíná, doporučuji ohraničit lepený díl těžšími předměty.
Používám ocelový čtyřhran 20 x 20 mm
K lepení použijeme lepidlo SOUDAL 60A. V návodu se uvádí, že lze dobu tvrdnutí urychlit navlhčením spojovaných materiálů.
Nedělejte to! Lepidlo více vypění a spoj není tak pevný.
Rychlost vytvrzení lepidla ovlivňuje vzdušná vlhkost a teplota v místnosti.
Spárování provádíme spárovací flexibilní hmotou na venkovní dlažbu, která je pro tloušťku spáry 0 – 4 mm. Důležité je, aby
byla určena pro tenké spáry.
Nevhodné je spojování kostek pískovce cementem, betonem, nebo lepení pomocí lepidel na bázi disperzí.
Uvedené postupy jsou vyzkoušené a několik let testované v extremních podmínkách.
Při práci dodržujte bezpečnost práce a zásady ochrany zdraví uvedené na obalech hmot, se kterými pracujete.
Stavba :
- Jednotlivé kostky slepíme na výkresu z krabice. Lepíme pozitivní stranou na výkres. Lepidlo naneseme na jednotlivé
kostky v horní polovině, aby se nevytlačilo ven.
- Lepidlo, které se vytlačí na pozitivní stranu lze těžko odstranit. Pomůže nahřátí horkovzdušnou pistolí a vydloubání
nožem.
- Slepenou část necháme vytvrdit nejméně 5 dní než vytvrdne lepidlo. Nevytvrzené lepidlo při styku s vodou může
vypěnit.
- Před spárováním celý segment řádně navlhčíme houbou, necháme cca 5 minut nasáknout.
Nenamáčíme do vody přímo!
- Spárujeme nejprve z pohledové strany.
- Spárovací hmotu na venkovní dlažbu naneseme špachtlí. Spárovací hmota musí být řídká, aby do spár zatékala.
Menší špachtlí, nebo nožem zatlačíme do spár.
- Spárujeme postupně, aby spárovací hmota nezasychala.
- Okamžitě po vyspárování vymyjeme zbylou spárovací hmotu houbou a vodou.
- Potom vyspárujeme i zadní, nepohledovou stranu. Nemusíme ji vymývat, doporučuji pouze mokrou houbou sjednotit
povrch. Při spárování druhé strany výrobkem manipulujeme opatrně, díky namočení vodou je náchylný na zlomení.
- Necháme volně vytvrdnou. Vytvrzování je chemický proces, neurychlujeme působením tepla!
Pokud jste se návodem propracovali až k tomuto bodu věříme , že stavba proběhne bez problémů a výsledný efekt bude stát za
to.
Po vytvrdnutí celého segmentu, 3 – 4 dny, zbývá provést instalaci na kolejiště. Hlavní zásady jsou popsány výše.
Mnoho úspěchů při dalších stavbách přeje ASY model